Geri Tüm Meclis Kararları

 T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :121                

Karar Tarihi :12/08/2014   

KONUSU:

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ LOGOSUNUN BELİRLENMESİ

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün 11/08/2014 tarih ve bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan logo örnekleri Belediyemiz web sayfasında halk oylamasına sunulmuştur. Yapılan anket çalışması sonucu halkımız tarafından birinci seçilen; Selçuklu Döneminde kullanılan motiflerden esinlenerek oluşturulan yıldız simgesi “M” harfini,  kalp simgesi sloganımız olan “Sevgi, Hoşgörü ve Güleryüz” anlayışını, güneş ve etrafına yerleştirilen 13 yıldız, Muğla’nın ilçeleriyle birlikte bir bütün olduğunu, kullanılan sarı, mavi, yeşil renkleri ile özgürlüğü, doğayı, gökyüzünü ve denizi simgeleyen logoya, “T.C.”  ibaresinin de eklenerek, ölçü oranları ve renk kodları ekte belirtilen logonun Muğla Büyükşehir Belediyesini temsil etmesine ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmasına 13 muhalif red oya karşılık 46 oyla  OYÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ.