Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :194                           

Karar Tarihi :09/12/2014               

KONUSU:

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI

b) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI GELİR TARİFESİ 

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 20/11/2014 tarih ve bila sayılı raporunda;        

           Belediye Meclisinin 11.11.2014 tarihli meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen 2015 yılı Belediye Gelir tarifesinin incelenmesi için komisyonumuz 20/11/2014 tarihinde toplanmış olup, yapılan incelemede;

Meclis üyelerimize sunulan tarifelerden;

1-      Mali Hizmetler Daire Başkanlığı gelir tarifesinde Belediyemiz yetkisindeki Alan Yüzey vb. yerlerin Kullanım İzni Ücreti altındaki Banka ATM (yıllık) Adet 10.750,00lira ve Baz İstasyonları, TV vericileri, Haberleşme Hizmeti Ekipmanları (yıllık) Adet 14.850,00lira tarifelerinin kaldırılmasına;

2-      Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının gelir tarifesi cetvelinde yer alan Canlı Müzik Yayın izni belgesi ücreti+KDV Bodrum, Fethiye Dalaman, Marmaris, Seydikemer, Köyceğiz Ortaca, Datça, Ula 3.000,00lira, Canlı Müzik Yayın izni belgesi ücreti + KDV Menteşe, Kavaklıdere, Milas, Yatağan 1.500,00 lira sınıflandırılmasının kaldırılarak tüm ilçelerin tek fiyat 2.000,00lira olarak değiştirilmesi, Fethiye Belediyesi Uzunluğu 12mt kadar olan teknelerden 30,00lira ifadesinde “kadar” kelimesi yerine “’den uzun” kelimesinin getirilmesine ve Taşıma Kabul Belgesi Adet başına 40,00lira tarifesinin kaldırılması;

3-      Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı gelir tarifesinde yer alan nev’i belli olmayan 1.540,00liranın yazım hatasından kaynaklandığından tarifeden kaldırılmasına;

4-      Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarifesinde Belediye Sınırları dışına yapılacak cenaze nakil 1km si (sadece gidiş için) 2,00lira’nın ibaresinin altına Muhtaç olduğunu beyan edenlere ücretsiz olarak hizmet verilir. İbarelerinin eklenmesine;

5-      Ulaşım Daire Başkanlığı Gelir Tarifesinde yer alan tarife başlıklarındaki 2014 ifadelerinin 2015 şeklinde değiştirilmesi; Safari Araçları Güzergah izin belgesi (Yıllık) 500,00lira’nın 250,00lira olarak değiştirilmesine; Güzergah İzin Belgesi Ücreti (KDV Dahil) başlığının altındaki “S Plakalı Servis Araçları” Nüfusu 1-20.000 250,00lira’nın 150,00lira olarak, Nüfusu20.001-50.000 350,00lira’nın250,00lira olarak, Nüfusu 50.001-100.000 450,00lira’nın 300,00lira olarak, Nüfusu100.001 ve üzeri 550,00 lira’nın 350,00lira olarak, Köy Statülü Araçlar 300,00lira’nın 200,00 lira olarak değiştirilmesi;

6-      İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının tarife teklifinde yer alan 2014 yılı için;

1.Özel Mülkiyet (bina, özel parsel içinde mülkiyet),

1.1 GSM Yer Seçim belgesi (1 defalık) (kira hariç)                         35.000,00.-TL

1.2 GSM Mobil İstasyon bedeli (gün/TL)                                             100,00.-TL

1.3 Baz İstasyonu Yer Seçimi Survey bedeli (1 defalık)                        400,00-TL

2. Kamu Arazileri Üzerinde Olması Halinde,

2.1 GSM Yer Seçim belgesi (1 defalık) (kira hariç)                          35.000,00.-TL

2.2 GSM Mobil İstasyon bedeli (gün/TL)                                             100,00.- TL

2.3 Baz İstasyonu Yer Seçimi survey bedeli (1 defalık)                         400,00-TL

Açıklamalar:

1 Büyükşehir Yetki Sınırları içersinde yer seçim belgesi alınmadan (izinsiz) kurulmuş istasyonların tespitinde ilgili İşletmeciye 2.1 pozunun beş katı ceza uygulanacaktır.

2 Belirtilen tüm ücretlere KDV dahildir. İbarelerinin eklenmesine:

7-      Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bütçesinde yer alan Büyükbaş hayvanın karkas nakliyesi(sakatat taşıma dahil ilçe içi) 25,00 lira ücretin 1 adedinden alınmasına; 2 ve üzerinden adet başına 15,00 lira ibaresinin eklenmesine:

Kesilen etlerin şehir dışına nakliyesi bir işletme için (ilçe merkezi dışına nakliyesi 1 km si için) 1,00 lira ibaresi; Kesilen etlerin şehir dışına nakliyesi bir işletme için (ilçe sınırları dışına nakliyesi 1 kmsi için)olarak değiştirilmesine; ayrıca kokereç esnafından bağırsak temizleme tesis kullanım ve atık uzaklaştırma ücreti büyükbaş hayvanın adedinden 4,00 liranın 3,50 lira olarak değiştirilmesine:

Komisyonumuza gönderilen diğer tarifelerin aynen kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.

Daire Başkanlıklarımız tarafından oluşturulan 2015 Yılı Gelir Tarifesinin Meclisimizce kabulünü arz ederiz. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Meclisimizce görüşülmüş olup;

Plan ve Bütçe komisyonunca yapılan ve yukarıda komisyon raporunda belirtilen değişikliklerle birlikte Plan ve Bütçe komisyonunca oybirliği ile kabul edilen, Muğla Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Gelir Tarifesi aşağıdaki tablolarda belirtildiği şekilde 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (f) bendi kapsamında Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 2015 Mali Yılı Gelir Tarifeleri Cetveli İçin Tıklayınız.